Aktualności

Dobiegają końca prace uruchomieniowe – trwa uruchamianie tablic informacji pasażerskiej TIP w trybie rzeczywistym oraz znaków zmiennej treści VMS, testy systemu odcinkowego pomiaru prędkości (SSC) oraz przejazdu na czerwonym świetle (RL)

Prace instalacyjne w toku – uruchomienie i odbiór fotoradarów, instalacja systemu detekcji zdarzeń AID

Prace instalacyjne w toku

Trwają prace – instalacja wagi preselekcyjnej WIM-P na ulicy Głogowskiej

Instalacja systemów ważenia preselekcyjnego (WIM)

Prace instalacyjno-montażowe w toku

Kończą się prace związane z budową kanalizacji kablowej

Trwają prace montażowe

Trwa montaż Tablic Informacji Przystankowej