Nasze Adresy

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
tel.: 61-647 72 00
fax.: 61-820 17 09
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
www.zdm.poznan.pl

Inżynier Kontraktu
Biuro Inżyniera Kontraktu
Traffic Consulting Sp. z o.o.
ul. Kręta 8, 64-530 Radzyny
tel. 691170990
e-mail: biuro@trafficconsulting.pl
NIP: 7781470418
REGON: 301394291

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11, 83-821 Warszawa, Polska
tel.: 22 870 90 00
fax: 22 870 90 09
e-mail: siemens.pl@siemens.com
www.siemens.pl

Biuro Regionalne Siemens Sp. z o.o.
Biuro Budowy
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Polska

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich, Niemcy
tel.: 49 89 636-00
fax.: 49 89 636-34242
e-mail: contact@siemens.com